JAARGELDE EN SPEELFOOIE

 

                Die jaargelde en speel fooie sal eers weer in Julie 2022 opdateer word met die aanbreek van die nuwe finansieele jaar.

                Huidige jaargelde is betaalbaar voor 31 Maart 2022. Uitstel kan gereel word met die Tesourier.

                Betaalbaar by die Tesourier of ABSA 2170680106. 

                R550 van ledegeld betaalbaar voor 31 Desember 2021 vir Gholf Unie.

                Met klub kampioenskappe moet die ledegeld ten volle betaal wees.

 

         Ledegelde - Senior Mans  
 
 • Indien betaal voor einde Januarie 2022
R2,640
 
 • Indien betaal voor einde Februarie 2022
R2,740
 
 • Indien betaal na einde Februarie 2022                 
R2,840

 

         Ledegelde - Dames en Studente  
 
 • Indien betaal voor einde Januarie 2022
R1,850
 
 • Indien betaal voor einde Februarie 2022
R1,950
 
 • Indien betaal na einde Februarie 2022
R2,050
 
 • Studente moet bewys lewer van studentekaart
 

 

        Ledegelde - Juniors (Skool)  
 
 • Indien betaal voor einde Januarie 2022
R800
 
 • Indien betaal voor einde Februarie 2022     
R900
 
 • Indien betaal na einde Februarie 2022
R1000

 

         Ledegelde Erelede                                                    R760
     
  Buitelede R1,500
     
  Aansluitings Fooie - Seniors R250
     
  Aaansluitings Fooie - Juniors R150
     
  Pakket vir die jaar - Mans R5,700
     
  Pakket vir die jaar - Dames R5,090

 

           Pakket vir die jaar - Erelede R3,500    
  (Pakette betaal slegs 2 club, jackpot en geldspot Saterdae)  
  (Betaal Borgdae bo R100 verskil in, Kerk- Bokke- en Skooldag uitgl)  

 

       Speel Fooie - (Ledekaarte moet getoon word)  
 
 • Woensdae lede
R55      
 
 • Saterdae lede
R130
 
 • Besoekers geaffilieer
R160
 
 • Besoekers nie-geaffilieer
R220
 
 • Sosiale spel (Saterdae uitgesluit) 9 of 18 putjies
R50
 
 • Sosiale spel vir skoolkinders wat lid is 9 of 18 putjies
R20
 
 • Sosiale spel besoekers en nie-lede
R100

 

       Joggie Fooie R100
     
  Stoor van Karretjies                                                   R1,000