JAARGELDE EN SPEELFOOIE

 

Die jaargelde en speel fooie sal eers weer in Julie 2021 opdateer word met die aanbreek van die nuwe finansieele jaar.

Huidige jaargelde is betaalbaar voor 31 Maart 2021. Uitstel kan gereel word met die Tesourier.

Betaalbaar by die Tesourier of ABSA 2170680106. 

R550 van ledegeld betaalbaar voor 31 Desember 2020 vir Gholf Unie.

Met klub kampioenskappe moet die ledegeld ten volle betaal wees.

   
Ledegelde - Senior Mans  
 • Indien betaal voor einde Januarie 2020
R2,640
 • Indien betaal voor einde Februarie 2020
R2,740
 • Indien betaal na einde Februarie 2020
R2,840
   
Ledegelde - Dames en Studente  
 • Indien betaal voor einde Januarie 2020
R1,850
 • Indien betaal voor einde Februarie 2020
R1,950
 • Indien betaal na einde Februarie 2020
R2,050
 • (Studente moet bewys lewer van studentekaart)
 
   
Ledegelde - Juniors (Skool)  
 • Indien betaal voor einde Januarie 2020
R800
 • Indien betaal voor einde Februarie 2020
R900
 • Indien betaal na einde Februarie 2020
R1000
   
Ledegelde Erelede R760
   
Buitelede R1,500
   
Aansluitings Fooie - Seniors R250
   
Aaansluitings Fooie - Juniors R150
   
Pakket vir die jaar - Mans R5,700
   
Pakket vir die jaar - Dames R5,090
   
Pakket vir die jaar - Erelede R3,500

(Pakette betaal slegs 2 club, jackpot en geldspot Saterdae)

(Betaal Borgdae bo R100 verskil in behalwe Kerk- Bokke- en Skooldag uitgesluit)

 
   
Speel Fooie - (Ledekaarte moet ten alle tye getoon word)  
 • Woensdae lede
R55
 • Saterdae lede
R130
 • Besoekers geaffilieer
R160
 • Besoekers nie-geaffilieer
R220
 • Sosiale spel (Saterdae uitgesluit) 9 of 18 putjies
R50
 • Sosiale spel vir skoolkinders wat lid is 9 of 18 putjies
R20
 • Sosiale spel besoekers en nie-lede
R100
   
Joggie Fooie R100
   
Stoor van Karretjies R1,000