JAARGELDE REITZ GHOLFKLUB 2018

 

Die volgende gelde is deur die jaarvergadering soos gehou op 8 November 2017 goedgekeur. Betaalbaar voor 31 Maart 2018. Uitstel kan gereel word met die Tesourier. Betaalbaar by die Tesourier of ABSA 2170680106.

Met klub kampioenskappe moet die ledegeld ten volle betaal wees.

   
Ledegelde - Senior Mans  
 • Indien betaal voor einde Januarie 2018
R2,500
 • Indien betaal voor einde Februarie 2018
R2,600
 • Indien betaal na einde Februarie 2018
R2,700
   
Ledegelde - Dames en Studente  
 • Indien betaal voor einde Januarie 2018
R1,760
 • Indien betaal voor einde Februarie 2018
R1,860
 • Indien betaal na einde Februarie 2018
R1,960
 • (Studente moet bewys lewer van studentekaart)
 
   
Ledegelde Erelede R700
   
Buitelede R1,000
   
Aansluitings Fooie - Seniors R250
   
Aaansluitings Fooie - Juniors R150
   
Pakket vir die jaar - Mans R5,360
   
Pakket vir die jaar - Dames R4,790
   
Pakket vir die jaar - Erelede R3,300

(Pakette betaal slegs 2 club, jackpot en geldspot Saterdae)

(Betaal Borgdae bo R100 verskil in behalwe Kerk- Bokke- en Skooldag uitgesluit)

 
   
Speel Fooie - (Ledekaarte moet ten alle tye getoon word)  
 • Woensdae lede
R50
 • Saterdae lede
R120
 • Besoekers geaffilieer
R150
 • Besoekers nie-geaffilieer
R220
 • Sosiale spel (Saterdae uitgesluit) 9 of 18 putjies
R50
 • Sosiale spel vir skoolkinders wat lid is 9 of 18 putjies
R20
 • Sosiale spel besoekers en nie-lede
R100
   
Joggie Fooie R100
   
Stoor van Karretjies R1,000